Fitxa preinscripció

Títol:  Manipulador de Gasos Fluorats qualsevol càrrega (30H)

Inici del curs: 22 d'octubre del 2018

Finalització del curs: 26 de novembre del 2018

Horari: Dilluns i dimecres de 18:15 a 21:15 h

Durada: 

Requisits: Tenir en possessió el carnet d'ITE o experència de 5 anys d'activitat i prova teòric-pràctic del Programa Formatiu 2 del Annex II. 

Temari: