R32BUENA

CONAIF considera una gran notícia que els instal·ladors RITEi frigoristes nivell 1 ja puguin instal·lar equips amb R32

Les empreses instal·ladores RITE ja poden realitzar, a l’igual que les empreses frigoristesnivell 1, l’execució, manteniment, reparació, modificació i desmantellament de lesinstal·lacions de sistemes de refrigeració no compactes (splits), que continguin refrigerants de classe A2L, amb càrrega de refrigerant inferior al resultat d’aplicar elfactor 1,5 a m1 [m1=LIIx4m3].

Els límites màxims dels quals es facilita a la següent taula elaborada per CONAIF:

CONAIF

Així queda recollit a la disposició transitòria segona del Reial Decret-Llei 20/2018, de 7de desembre, de mesures urgents per a l’impuls de la competitivitat econòmica en elsector de la indústria i el comerç a Espanya, que va entrar en vigor el passat 8 dedesembre de 2018.

CONAIF celebra aquesta mesura perque recull una de les seves reivindicacions enCONAIF celebra aquesta mesura perque recull una de les seves reivindicacions enmatèria de climatització / refrigeració que, en el seu judici, era urgent implementar i quefou inclosa dins de les al·legacions que aquesta organització empresarial va emetre al’esborrany del Reglament de Seguretat per a Instal·lacions Frigorífiques (RSIF):l’eliminació dels esculls que impedien a les instal·ladores RITE i frigoristes nivell 1instal·lar aquells equips que carreguessin refrigerants de la classe A2L, com el R32, queen els darrers temps, i com a conseqüència de la directiva F-Gas, han estat incorporatspels fabricants a molts dels equips que comercialitzen, entre ells les bombes de calor.

Fins ara, únicament els frigoristes nivell 2 podien instal·lar els equips amb R32 i altresrefrigerants similars, en tenir aquests una classificació L2. Els instal·ladors amb carnetRITE i frigoristes nivell 1 que habitualment treballen en el mercat domèstic quedavenexclosos de la possibilitat d’instal·lar equips amb els anomenats refrigerants.

Amb l’entrada en vigor del Reial Decret-Llei 20/2018, aquesta circumstància canvia. Pera CONAIF es tracta d’una mesura sumament positiva, reclamada pels instal·ladors RITEi llargament esperada. “Considerem que la entrada en vigor d’aquest ReialDecret-Llei, que s’anticipa al Reglament del Fred actualment en tramitació, és unagran notícia perque elimina els esculls per a l’instal·lador de la reglamentacióactual”, assenyala la directora general de CONAIF, Ana María García Gascó.

Una altra de les novetats dignes de destacar d’aquest Reial Decret-Llei és que el titularde la instal·lació queda exempt de tenir una assegurança de responsabilitat civil de500.000 € que cobreixi els possibles danys derivats de la instal·lació, sempre i quan escompleixin determinades condicions.

Totes aquestes mesures són transitòries fins que s’aprovi, segons s’indica en el propitext reglamentari, el Reglament de Seguretat per a Instal·lacions Frigorífiques i els seusITC, que tindrà lloc previsiblament en el primer trimestre del proper any, com vaassenyalar el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme en el darrer Congrès de CONAIF,celebrat en octubre a Las Palmas de Gran Canaria.

El nou Reglament, quan vegi la llum, incorporarà ja una nova classificació de refrigerantsA2L que podran ser manipulats per empreses frigoristes nivell 1 i també RITE.

NOTA! Aquest lloc utilitza cookies i tecnologies similars.

Si no canvieu la configuració del navegador, accepteu-la . Llegir política de cookies

Aceptar

POLÍTICA DE COOKIES

Nuestro sitio web www.apei.cat (el “Sitio Web”) utiliza una tecnología denominada “cookies” con la finalidad de poder recabar información acerca del uso del Sitio Web. Si quiere contactar con nosotros escríbanos al apei@apei.cat

Le informamos de que podemos utilizar cookies con la finalidad de facilitar su navegación a través del Sitio Web, distinguirle de otros usuarios, proporcionarle una mejor experiencia en el uso del mismo, e identificar problemas para mejorar nuestro Sitio Web. Asimismo, en caso de que preste su consentimiento, utilizaremos cookies que nos permitan obtener más información acerca de sus preferencias y personalizar nuestro Sitio Web de conformidad con sus intereses individuales.

La presente política de cookies tiene por finalidad informarle de manera clara y precisa sobre las cookies que se utilizan en nuestro Sitio Web (la “Política de Cookies”).

Una cookie es un archivo que se descarga en su equipo (ordenador o dispositivo móvil) con la finalidad de almacenar datos que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad responsable de su instalación.

La información recabada a través de las cookies puede incluir la fecha y hora de visitas al Sitio Web, las páginas visionadas, el tiempo que ha estado en nuestro Sitio Web y los sitios visitados justo antes y después del mismo.

Nuestro Sitio Web utiliza las cookies que se describen a continuación:

Al navegar y continuar en nuestro Sitio Web estará consintiendo el uso de las cookies antes enunciadas, por los plazos señalados y en las condiciones contenidas en la presente Política de Cookies.

En cualquier caso, le informamos de que dado que las cookies no son necesarias para el uso de nuestro Sitio Web, puede bloquearlas o deshabilitarlas activando la configuración de su navegador que le permite rechazar la instalación de todas las cookies o de algunas de ellas.

Si quisiese retirar en cualquier momento su consentimiento relacionado con la presente Política de Cookies, deberá eliminar las cookies almacenadas en su equipo (ordenador o dispositivo móvil) a través de los ajustes y configuraciones de su navegador de Internet.

Salvo que haya ajustado la configuración de su navegador, nuestro sistema creará cookies en cuanto visite nuestro Sitio Web.

Es posible que actualicemos la Política de Cookies de nuestro Sitio Web, por ello le recomendamos revisar esta política cada vez que acceda a nuestro Sitio Web.