Fitxa preinscripció

Títol: Reciclatge Gasos Fluorats qualsevol càrrega (6H)

Inici del curs: 29 de maig de 2019 

Finalització del curs: 29 de maig de 2019

Durada: 6 hores 

Horari: Dimecres de 08:00 a 14:00 h 

Requisits: Estar en possessió del certificat personal de manipulador de Gasos Fluorats obtingut abans de juny de 2018

Aquesta formació es Bonificable per a treballadors en règim general de la Seguretat Social.