Fitxa preinscripció

Títol: Reciclatge Gasos Fluorats qualsevol càrrega (6H)

Inici del curs: 03 d'abril de 2019 

Finalització del curs: 08 d'abril de 2019

Durada: 6 hores 

Horari: Dimecres i dilluns de 15:00 a 18:00 h 

Requisits: Estar en possessió del certificat personal de manipulador de Gasos Fluorats obtingut abans de juny de 2018

Aquesta formació es Bonificable per a treballadors en règim general de la Seguretat Social.