Fitxa Preinscripció

Títol: Prevenció de Riscos Laborals Específic d'Electricitat

Inici del curs: 23 de maig de 2019 

Finalització del curs: 23 de maig de 2019

Durada: 4 hores 

Horari: Dijous de 17:00 a 21:00 h 

Aquesta formació es Bonificable per a treballadors en règim general de la Seguretat Social.