Títol: Intel·ligència Emocional

Inici del curs: 4 d'octubre de 2019 

Finalització del curs: 29 de novembre de 2019

Durada: 30 hores 

Horari: Divendres de 09:30 a 13:15 h  

Contingut del curs:

 1. Intel·ligència Emocional. Marc conceptual i orígens 
1.1 Què significa emocional? Definició d’emoció i estat emocional.
1.2 Origens: Intel·ligències Múltiples de Gardner, Intel·ligència Emocional de Goleman.
1.3 Construcció de les emocions. Conceptes bàsics sobre l’anatomia i funcionament del sistema límbic. 
2. Consciència emocional .
2.1 Quines són les emocions bàsiques?
2.2 Funcions de cada emoció.
2.3Classificació de les emocions.
3.Habilitats socials 
3.1 La Intel·ligència emocional en la nostra vida quotidiana 
3.2 Identificació de patrons emocionals pròpis i al·liens.
3.3 Els 4 processos bàsics per un autolideratge emocional.
3.4 Les competencies emocionals bàsiques.
3.5 La Intel·ligència emocional en les relacions intrapersonals.
3.6 La Intel·ligència emocional en les relacions interpersonals. 
4. Ecologia emocional i salut 
4.1 Pautes per la millora de l’ecologia emocional personal i relacional.
4.2 Relació entre gestió emocional i salut.
5. Principals aplicacions de la Intel·ligència emocional en l’entorn laboral 
5.1 Millora de la comunicació i clima en els equips de treball.
5.2 Millorar qualitativa de les relacions interpersonals (dins de l’empresa i fora (clients, proveïdors).

Omple el següent formulari per inscriure't: