Títol: Instal·ladors de punts de recàrrega per a vehicle elèctric

Inici del curs: 04 de febrer de 2020

Finalització del curs: 27 de febrer de 2020

Durada: 25 hores 

Horari: Dimarts i Dijous de 18:00 a 21:00 hores

Contingut: 

1. Introducció i evolució del vehicle elèctric (VE)
a. Per què i amb quina finalitat potenciar el desplegament del VE: millores ambientals, nou model energètic i millores salut (petita presentació ICAEN disponible al web)
b. PIRVEC (presentació de l’ICAEN)
c. Tipus de VE disponibles al mercat.
d. Solucions de recàrrega de VE: ràpida, semiràpida i normal.
2. Evolució de la normativa relacionada amb el VE: ITC-BT 52 i/o nova normativa
3. Què necessita conèixer l’instal·lador elèctric i quin paper ha de jugar?
4. Visió general de la tecnologia sobre instal·lacions de recàrrega de VE.
a. Modes de recàrrega.
b. Tipus de connectors.
c. Sistemes i equips de recàrrega per a VE.
d. Manteniment dels punts de recàrrega.
5. Esquemes d’instal·lació per a la recàrrega de vehicles elèctrics:
a. Instal·lació en aparcaments d’habitatges unifamiliars.
b. Instal·lació en aparcaments o estacionaments col·lectius en edificis en règim de propietat horitzontal.
c. Instal·lacions de recàrrega en via pública o amb potències superiors a 7 kW: semiràpida (entre 7 i 22 kW) i/o ràpida (potència superior a 50 kW)
6. Previsió de càrregues segons l’esquema de la instal·lació:
a. Esquemes possibles segons la ITC-BT 52.
b. Recàlcul de la potència elèctrica necessària en un edifici.
7. Requisits generals de la instal·lació:
a. Alimentació.
b. Sistemes de connexió del neutre.
c. Canalitzacions.
d. Envolupants del conjunt dels aparells.
e. Punt de connexió.
f. Comptador secundari de mesura de l’energia.
8. Data server i instal·lació de comunicació:
a. Protocols de comunicació.
b. Sistemes de gestió (scada).
c. Back office.
9. Projectes singulars (Smart cities, V2G, Second life Battery).
10. Classe pràctica recàrrega.

Omple el següent formulari per inscriure't: