Títol: Fonaments de gestió de projectes informatitzats

Inici del curs: 06 de febrer de 2020

Finalització del curs: 26 de març de 2020

Durada: 32 hores 

Horari: Dijous de 09:30 a 13:30 hores

Contingut:

1. Introducció al curs 
2. Fonaments de Direcció de Projectes 
2.1. Què és un projecte 
2.2. Projectes, programes i portfoli 
2.3. La gestió de projectes 
2.4. Les fases del projecte 
2.5. Cicle de vida d'un projecte 
2.6. Projectes predictius i àgils 
2.7. Etapes de direcció de projectes
3. Iniciació del Projecte 
3.1. Visió 
3.2. Gestió dels Interessats 
3.3. Organització del projecte 
3.4. Estimacions 
3.5. Business Case 
3.6. Acta de Constitució del Projecte 
4. Planificació del Projecte 
4.1. Planificació gradual 
4.2. Abast 
4.3. Desenvolupar el cronograma 
4.4. Gestió de riscos 
4.5. Gestió de la qualitat 
4.6. Autorització del Pla de Projecte 
5. Execució del Projecte 
5.1. La coordinació 
5.2. Habilitats del PM 
5.3. Matriu RACI 
5.4. El kick off 
5.5. Gestió de crisi 
5.6. Gestió de proveedors 
6. Seguiment i control del Projecte 
6.1. Seguiment del avançament 
6.2. Plafons kanban i visual management 
6.3. Tècnica del valor guanyat (EVM) 
6.4. Corregir desviacions 
6.5. Elaboració de reports/informes 
7. Tancament del Projecte

Omple el següent formulari per inscriure't: