Títol: Programació neurolingüística

Inici del curs: 7 de febrer de 2020

Finalització del curs: 27 de març de 2020

Durada: 30 hores 

Horari: Divendres de 09:30 a 13:15 h

Contingut:

1. Que és PNL?
1.1 Pressupostos bàsics de la PNL
1.2 Què és el mapa?
1.3 Disseny i consecució d'objectius
1.4 Calibratge i agudesa sensorial
1.5 Experiència sensorial versus al·lucinació (afirmacions i interpretacions)
1.6 Nivells de competència en l'aprenentatge
1.7 Comunicació verbal, no verbal i metafòrica
1.8 Submodalitats pel canvi
2. Sobre comunicaci 2.1. La comunicació humana
2.2 Construccions lingüístiques. Meta-model.
2.3 Sincronia i rappot 2.4. Acompanyament verbal i no verbal
2.5 Coherència – incoherènci a
2.6 .La reformulaci
2.7 Triple posició perceptiva
2.8 Sistemes representacionas
3.Sobre la relació d'ajud 3.1 Triple posició perceptia
­3.2 Polaritats. Exercici per integrar contradiccions.
­3.3 La comunicació en la relació d ajuda moderna
­3.4 Abordatge de conflictes interpersonals.
4 . Sobre excel·lència person l
4.­1 Jerarquia de valors
­4.2 Condicions de bona formulació i realització d'objectius
4.3 Nivells neurològics
4.4 Estratègia de creativitat
­4.5 Ecologia de vida

Omple el següent formulari per inscriure't: