ingles2

Títol: Anglès A.2.A.

Inici del curs: 27 de gener de 2020 

Finalització del curs: 15 d'abril de 2020

Durada: 75 hores

Horari: Dilluns i dimecres de 16:00 a 19:35 hores

Continguts: 

Corresponents al Nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL)

Aquest nivell està desglossat en 2 subnivells. La present acció formativa correspon al primer dels subnivells.

  • A. COMPETÈNCIES LINGÜISTIQUES
  • A.1 Continguts lexicosemàntics
  • A.2 Continguts gramaticals
  • A.3 Continguts ortogràfics
  • A.4 Continguts fonètics i fonològics
  • B. COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS
  • C. COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES
  • C.1 Continguts funcionals
  • C.2 Continguts discursius

Omple el següent formulari per inscriure't: